Vacaturebank
Voor Vrijwilligers

Inschrijven organisatie of vrijwilliger

Inloggen

  1. Wachtwoord vergeten?

Informatie voor vrijwilligers

Vrijwilligerswerk Vrijwilligers zijn onmisbaar. In verenigingen, sportclubs, de zorg, het onderwijs of culturele instellingen. Door hun inzet kunnen activiteiten en taken waar minder geld voor is toch doorgaan. Of zij zijn de hulp voor naasten die zichzelf niet goed alleen kunnen redden. Of de drijvende kracht achter buurtinitiatieven.

In de gemeente Oldebroek zijn veel vrijwilligers actief. Daar zijn wij trots op. Dit neemt niet weg dat de vraag naar vrijwilligers groot blijft. Nog veel organisaties zijn afhankelijk van mensen die zich willen inzetten voor een ander. Andersom kan het doen van vrijwilligerswerk u ook veel opleveren bijvoorbeeld werkervaring, het ontmoeten van mensen, meedoen in de samenleving, plezier.

Wat is vrijwilligerswerk?    

Vrijwilligerswerk is werk dat u onbetaald en onverplicht doet, voor anderen of voor de samenleving. Het werk mag geen winstoogmerk hebben, geen banen kosten op de arbeidsmarkt en niet in de plaats komen van een betaalde baan.

Wat is het verschil tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk?   

Mantelzorgers geven, net als vrijwilligers in zorg, onbetaalde hulp. Toch is er een duidelijk verschil tussen beide. Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen, omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Het doen van vrijwilligerswerk is een vrije keuze.

Hoe ondersteunt de gemeente vrijwilligers?

Waardering

In de gemeente Oldebroek is het mogelijk om een vrijwilliger in het zonnetje te zetten. Dit kan door:

Wilt u zich ook graag inzetten voor een ander?

Er zijn veel verenigingen en organisaties waar u meer dan welkom bent. Op www.vrijwilligersvacaturebankoldebroek.nl vindt u het aanbod in de gemeente Oldebroek.

Waar vind ik meer informatie?