Vacaturebank
Voor Vrijwilligers

Inschrijven organisatie of vrijwilliger

Inloggen

 1. Wachtwoord vergeten?

Regels voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

Wie als vrijwilliger werkt, moet met een aantal zaken rekening houden. Een vrijwilliger met een WW-uitkering heeft bijvoorbeeld een sollicitatieplicht. In sommige gevallen geldt hiervoor een vrijstelling.

Vrijwilligerswerk en WW-uitkering
Het is toegestaan om met een WW-uitkering vrijwilligerswerk te verrichten. Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen. Maar het mag geen belemmering zijn voor het zoeken naar een betaalde baan.

WW-uitkering en sollicitatieplicht
Als vrijwilligerswerk de kans op een baan vergroot, is het mogelijk om ontheffing te krijgen van de sollicitatieplicht. Deze ontheffing geldt dan voor 6 maanden. Daarvoor geldt een aantal voorwaarden: 

 • U besteedt gemiddeld ten minste 20 uur per week aan vrijwilligerswerk. 
 • U bent na 1 juli 1946 geboren.
 • Het vrijwilligerswerk duurt langer dan 3 maanden.
 • U ontvangt geen loon voor dit vrijwilligerswerk.
 • U zit niet in een re-integratietraject.

Arbo en vrijwilligerswerk

De Arbowet geldt bij vrijwilligerswerk alleen als er serieuze risico's zijn. Bijvoorbeeld als een vrijwilliger werkt met gevaarlijke stoffen.

De Arboregels voor jongeren onder de 18 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, gelden ook voor vrijwilligersorganisaties. Zo mogen jeugdige vrijwilligers alleen onder deskundig toezicht werkzaamheden met specifieke gevaren doen.

Bijzondere doelgroepen arbo
De arbowet geldt voor alle werknemers, dus ook voor jongeren, zwangeren, uitzendkrachten en bij thuiswerk. Voor deze bijzondere doelgroepen gelden vaak wel aanvullende voorschriften, die staan genoemd in het Arbobesluit. Ook moeten de extra risico's die deze doelgroepen lopen, altijd apart worden opgenomen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Jongeren en arbo
Jonge werknemers lopen meer veiligheidsrisico's en gezondheidsrisico's door een gebrek aan ervaring, onbekendheid met de risico's, speelsheid en naïviteit. De meeste slachtoffers zijn jongens die werken in de metaalindustrie, bouw en agrarische sector. De Arbowet besteedt dan ook apart aandacht aan jeugdige werknemers. Jongeren mogen alleen op beperkte tijden werken.

Wat mogen jeugdigen en jongeren voor werk doen? 
13-jarigen, 14-jarigen en 15-jarigen mogen zeer beperkt werken. Ze mogen bijvoorbeeld onder toezicht vakken vullen, auto's wassen, bollen pellen of helpen bij schoonmaken. Kinderen mogen niet werken in een fabriek en ze mogen geen kassawerk doen.
16-jarigen en 17-jarigen mogen bijna alle soorten werk doen. Sommige werkzaamheden mogen echter alleen onder begeleiding, bijvoorbeeld: een trekker besturen, aan de lopende band werken of vuurwerk verkopen. Risicovolle werkzaamheden zoals duiken, werken met gevaarlijke stoffen of op lawaaiige plekken, werken met apparatuur die straling uitzendt of trilt mogen jongeren niet uitvoeren.

Vrijwilligers en arbo
Vrijwilligers hebben net als werknemers in loondienst recht op veilige en gezonde werkomstandigheden. De Arbowet is sinds 1 januari 2007 niet meer volledig van toepassing op vrijwilligers, maar bij ernstige risico's zijn nog steeds maatregelen nodig. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • bouwwerkzaamheden; 
 • gevaarlijke stoffen; 
 • lawaai;
 • valgevaar; 
 • zwaar lichamelijk werk.
Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijwilligerswerk