Vacaturebank
Voor Vrijwilligers

Inschrijven organisatie of vrijwilliger

Inloggen

  1. Wachtwoord vergeten?

Is het bestuur en toezicht voor je organisatie op orde?

Vanaf 1 juli 2021 treedt de nieuwe WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) in werking. De wet is er op gericht om goed bestuur binnen vrijwilligersorganisaties en (sport)verenigingen te waarborgen en de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders goed te regelen

Veel mensen zetten zich – vaak vrijwillig – in voor hun vereniging of stichting. Bestuurswerk is nuttig en nodig. Daarom is het belangrijk dat de vereniging of stichting voldoet aan de wet. Zeker omdat na 1 juli 2021 sprake is van hoofdelijke persoonlijke aansprakelijkheid als er wat misgaat. Ga tijdig aan de slag en zorg dat bestuur en toezicht op orde zijn. Dat geeft huidige en toekomstige bestuursleden een gerust gevoel.

Deze wet is vooral ontworpen voor stichtingen en verenigingen die met publiek geld werken. Door het aannemen van deze wet zijn alle stichtingen en verenigingen verplicht om met dit thema aan de slag te gaan. Door bewust aan de slag te gaan met de regelgeving, blijven de risico’s voor de bestuurders stichting of vereniging beperkt. Met de WBTR wordt de regeling voor bestuur en toezicht bij (onder meer) verenigingen en stichtingen aangevuld, verduidelijkt en zo veel mogelijk in lijn gebracht met de regelingen die gelden voor de BV en de NV. Alle verenigingen en stichtingen zullen voor 1 juli aan de slag moeten met de WBTR. Daarna heeft men een periode van 5 jaar om de statuten aan te passen.

Enkele aandachtspunten voor de WBTR:

  • Een bestuurslid of toezichthouder mag niet meer stemmen uitbrengen dan de anderen samen. Hij of zij mag dus niet in de gelegenheid zijn alle anderen te ‘overrulen’.
  • In statuten van verenigingen of stichtingen moet staan hoe wordt omgegaan met situaties waarin er tijdelijk geen bestuurslid of toezichthouder is. Dat geldt dus ook als een bestuurszetel vacant is.
  • Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement
  • Tegenstrijdige belangen Als een bestuurslid of toezichthouder een persoonlijk belang heeft dat strijdig kan zijn met het belang van de vereniging of stichting, mag hij of zij niet deelnemen aan de besluitvorming.

Binnen de vereniging of stichting moet zijn vastgelegd hoe besluitvorming in dergelijke gevallen plaatsvindt.

 Organisaties kunnen terecht bij het WBTR  die gratis webinars en een overzichtelijk stappenplan aanbiedt. Voor meer informatie over de WBTR en over het stappenplan zie www.wbtr.nl en https://wbtr.nl/wbtr-stappenplan/